Thông tin Liên hệ

CLB Thầy Thuốc Trẻ Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256 6250 277
Email: thaythuoctrebinhdinh@gmail.com
Website: www.thaythuoctrebinhdinh.vn