CLB THẦY THUỐC TRẺ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-UBH ngày 10/10/2011 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định

CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định có mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Địnhgóp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của Thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng; công khai minh bạch; tự nguyện và tự quản; tự đảm bảo kinh phí và hoàn toàn phi lợi nhuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định

Chiều ngày 20/4/2022, Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị kiện toàn Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định khoá III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội nghị đã kiện toàn 26 anh, chị tham gia câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh, bầu ra ban chủ nhiệm gồm 7 anh, chị và tổ chức thảo luận, định hướng hoạt động trong thời gian tới của câu lạc bộ.