CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định

CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-UBH ngày 10/10/2011 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định có mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định góp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của Thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng; công khai minh bạch; tự nguyện và tự quản; tự đảm bảo kinh phí và hoàn toàn phi lợi nhuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định

ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB

THƯỜNG TRỰC CLB

Bao gồm Chủ nhiệm, 03 Phó chủ nhiệm và 03 thành viên

Bác sĩ ĐẶNG TUẤN HẢI
Chủ nhiệm CLB

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

TRẦN TRỌNG VIÊN
Phó Chủ nhiệm CLB

Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

HOÀNG THU TRÚC
Phó Chủ nhiệm CLB

Cán bộ Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Phó Chủ nhiệm CLB

Dược sĩ tình nguyện cộng đồng

LÊ VŨ
Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp,Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn

NGUYỄN NHƯ HOÀNG
Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB

Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB

Bác sĩ ngoại khoa, Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa